Sugupoolte mõjudega seotud kaardid, Yin&yang lenormandis

Traditsiooniliselt on Lenormandi süsteemis vähemalt kaks kaarti, mis on teistest veidi erinevad ja mida kasutatakse erilise eesmärgiga. Need on kaardid 28 (MEES) ja 29 (NAINE), mida nimetatakse ka signifikaator ehk isikukaartideks. Isikukaardi kasutamine on klassikaline viis, kuidas eristad küsija sugu. Loe rohkem signifikaatorkaartide kohta siit.

Alati ei ole lugemistes oluline eristada mees- ja naissugu, kuid lenormand kaardipakk pakub hulgaliselt võimalusi seda siiski teha. Nii saate hõlpsasti tuvastada inimesi küsija ümbruses ja koostada tähendusrikkaid ladumisi.

Niisis, kui olete otsustanud oma ladumistes tuvastada mehed ja naised, siis lugege edasi, sest anname mõned näpunäited kuidas saate seda teha:

Yin ja Yang lenormandias

Vana-Hiina filosoofias on Yin ja Yangi kirjeldatud kui kahte vastandlikku, kuid omavahel seotud jõudu, mis moodustavad meie ümbritseva maailma. Tõenäoliselt olete näinud ka yin&yangi märki, mis on iidne Hiina sümbol vastandite ühendamiseks. Vastanditeks võib siinkohal lugeda ka mehelikku ja naiselikku energiat, mis on olemas kõikjal meie ümber ja sees. Naisi peetakse yiniks, kuna see viitab vastuvõtlikule või naiselikule aspektile ja mehi aga Yangiks, sest see viitab universumi aktiivsele või mehelikule aspektile. Klassikalisi Ying ja Yang energiaid silmas pidades saab ka lenormand kaarte mõtteliselt jaotada mees- ja naiskaartideks.

Üks viis lenormand kaardipakis eristada naiselikud ja mehelikud kaardid, on jälgida kaardil kujutatud pilte kooskõlas nende tähendustega. Kaardipakist leiame palju kaarte, mis rohkem või vähem seostuvad mees- või naisenergiaga. Näiteks kaart nr 1 (RATSANIK) on enamasti on tõlgentatud kui mees, kuna esindab yangile iseloomulikku aktiivsust samas, kui näiteks kaart nr 24 (SÜDA) on esindab yinile iseloomulikke omadusi.

Yin-Yangi energia erisuste parim näide Lenormand kaardipakis on Kuu ja Päike. Päike on sümboolselt meessoost ehk yang ja kuu naissoost ehk yin mõjudega.

Kuu esindab emotsionaalsust, intuitsiooni, kujutlusvõimet, alateadvust, meeleolu naiselikke aspekte. Päike viitab mehelikule energiale, saavutustele, ego ja välistele avardumisele ja teadlikule tegutsemisele.

Meeste ja naiste kaarte saab eristada ka mängukaartide vastete järgi.

Igale lenormand kaardile on olemas vaste mängukaartide pakist. Eraldades lenormand kaardipakist kuningannadele ja kuningatele vastavad kaardid saame eristada ka lenormand kaartide soolisi erinevusi. Seepärast peetakse Lenormandi kaarte, mille vaste mängukaartide pakis on kuningas, mehelikeks kaartideks ja kuningannaga seotud kaarte naiselikeks. 

Näiteks Lenormand kaart nr.6 PILVED on seotud risti kuningaga ja esindab mehelikku energiat. Vastupidi kaart nr.9 KIMP on seotud poti kuningannaga ja viitab naise mõjudele.

Similar Posts