Kipperi ennustuskaardid pärinevad Saksaamaalt 19.sajandist.

Kaardipakk koosneb 36 sümbolist. Kipperi süsteemist leiate palju erinevaid isikukaarte, mis tähistavad erinevaid staatusi, ameteid või isikuomadusi. Selgelt on välja toodud erinevad elulised sündmused nagu abielu, töö, teekond, haigus jne. Kaarte tõlgendatakse enamasti otsetähenduses, seega on see lihtne ennustusüsteem neile, kes alles alustavad ennustamisega.

Kuidas erineb kipperi ennustussüsteem teistest?

Kui TARO kaarte tõlgendatakse intuitiivselt ja LENORMAND kaarte metafooriliselt, siis KIPPERIT saab tõlgendada üsna otseses mõttes. Näiteks, lenormand süsteemis valelikku inimest võib näidata rebase või mao kaart, kuid kipperi süsteemis on selleks eraldi valeliku inimese kaart. Kui lenormandis kirjeldab reisimist kaart laev, kurg või ratsanik – siis kipperil on eraldi reisi kaart. See teeb kipperist parima ennustusüsteemi, millega alustada, ilma et peaksite eelnevalt omandamama keerulisemaid tõlgendusi.

Mõned kipperi tõlgendamise näited:

Kipperi ennustuskaardid meie e-poes: