KONTAKT

Lenn-na

lenna@lenormand.ee

(konsultatsioon, kursused, ennustamine)

Liska

info@lenormand.ee

(kodulehe haldus, õppematerjalid, kaartide ost)