Lenormand Kiri

Lenormand Kiri

27. Kiri Märksõnad: Kiri, post, kommunikatsioon, uudised, info, ajaleht, kirjalikud tõendid, dokumendid, meilipost, informatsioon, bürokraatia, arvutifailid, meeldetuletus, märkmed, litsents, sertifikaat,…