Lenormand kaartide jagunemine: positiivsed, neutraalsed ja negatiivsed kaardid

Milleks on vajalik kaartide jaotamine positiivseteks negatiivseteks ja neutraalseteks?

  •  Et vastata küsimusele jah/ei. Algajad kasutavad kaartide jaotusi EI ja JAH küsimustes, sest nii saab kiire vastuse ja võimaluse leida oma isiklikud seosed, kas kaart on positiivne, negatiivne või neutraalne.
  • Et kasutada paarislugemisel teist kaarti sündmuse iseloomustamiseks. Traditsiooniliselt võib kaart olla positiivne, negatiivne või neutraalne, kuid Lenormandis pole absoluutset positiivset või absoluutset negatiivset kaarti. Kaartide eristamine on vajalik rohkem paarislugemisel, kus määravaks saab kaardi kombinatsioon st. iga järgmine kaart iseloomustab esimese kaardi iseloomu. Nii saab aimu, milliseks olukord kujuneb.
  • Suurte ladumiste omavahelise kaardiseose mõistmiseks. Suurte ladumiste puhul saab sündmuse iseloomust aimu kõrval asuvatest kaartidest. Kõik negatiivsed kaardid muudavad kaardi tähendust halvemaks ja vastupidi positiivsed kaardid näitavad, et õnn on teie poolel. Traditsiooniliselt on Lenormand süsteemis olemas teatud kaartide jaotus, kuid koolkondadel ja autoritel kipuvad mõned tähendused erinema, seetõttu on mõnda kaarti on üsna raske klassifitseerida. Igal kaardiladujal tekib hiljem oma seos ja põhjendus, miks nad nõustuvad/ ei nõustu pakutud variandiga.

Siin on meiepoolne nägemus- edu avastamisel!

Neutraalsed kaardid

Positiivsed kaardid

Negatiivsed kaardid

Kasutatud kaardid: “Roosa ennustus”

Similar Posts