Õpinipid

  1. ISIKLIKUD SEOSED. Isiklikud seosed võivad pärineda varasematest kaardiladumistest või olla seotud mõne kogemuse või emotsiooniga teie elus. Näiteks, kui varasemalt on REBASE kaart ilmutanud end just tööalastes ennustustes, siis ilmselt näitab ta end teile töökaardina ka mujual. Samas kui isiklikus elus tunnete hirmu rebaste ees või meenuvad teile muinasjutud, kus rebane oli salakaval tegelane, võib rebane teie ladumistes välja tuua petuskeemid ja valed (rebase teise tähenduse).
  2. PILDIL OLEV INFORMATSIOON. Me kõik teame, et üks pilt võib öelda rohkem, kui tuhat sõna. Mõnikord võib just see, mis assotsieerub pildiga olla õige vastus teie küsimusele. Ehkki sümbolism jääb lenormandi kaardipakis sisuliselt samaks, on iga kaarditekk loodud erineva kunstniku poolt ning võib välja tuua kaardi erinevaid nüansse. Näiteks kui lenormand “Roosa ristiku” KURE kaart viitab linnule, kes lendab tagasi pessa oma partneri juurde, on meil lihtsam luua tõlgendust kojutulekust. Samal ajal lenormand “Mystical” kaarditekis näeme, et kurg istub pesas ja hoolitseb poegade eest, lisaks on esiplaanil sümbolina ka väike inimbeebi – järelikult on selle kaardipakiga lihtsam näha rasedust ja sündi. Võibolla köidab teid hoopis tagataustal mõni huvitav detail, mis aitab teil õige tõlgenduseni jõuda.
  3. ENNUSTAMISE TEEMA. Kindlasti tasub tähele panna, mis teemal on kaartidele esitatud küsimus. Näiteks kui küsite oma tervise kohta ja vastuseks saate SÜDAME kaardi, siis ilmselt ei räägi kaardid teile hetkel suurest armastusesest oma elukaaslase vastu, vaid juhib tähelepanu südame- ja veresoonkonna tervisele. See tähendab, et iga kaart olenevalt situatsioonist või küsimusest on võimeline jutustama täiesti erineva loo.
  4. KÕRVALASETSEVAD KAARDID. Kõige efektiivsem viis Lenormand kaardisüsteemis on laduda kaarte mitmekaupa, kus iga järgnev kaart täiendab eelmist. Näiteks kui saad päevakaardiks KURE kaardi siis võime põhitähendusest järeldada, et teid ootavad ees muudatused. Samas tõmmates pakist kaks kaarti nt KURG+MAJA on meil lihtsam aru saada, et kaart juhib tähelepanu muudatustele kodus või kolimisele. Kolme kaardi kombinatsioon KURG+MAJA+LILLED annab veelgi täpsema seletuse, mis võiks olla muudatused kodu sisekujunduses.